FEZEN Klub

Székesfehérvári Szórakozóhelyek Egyesülete

Megalalakult a Székesfehérvári Szórakozóhelyek Egyesülete - a biztonságos szórakozásért

Az egyesület tagjai közé vár minden székesfehérvári és környéki szórakozóhelyet, művelődési intézményt, fehérvári illetőségű művészt, szervezőt, előadót.

Az egyesület alapvető célja a rendezvényekre járó székesfehérvári és környékbeli fiatalok biztonságos szórakozásának, kikapcsolódásának elősegítése, biztosítása, valamint a rendezvényhelyszínek és szervezők közötti kommunikáció erősítése. Alap célkitűzése a fiatalok kábítószer-fogyasztásának mérséklése, megszűntetése, elsősorban a prevenció és a terjesztők ellehetetlenítésének útján.

Az egyesület határozott célja együttműködni a rendezvényeket és helyszíneket felügyelő – segítő hatóságokkal, továbbá a nevelő-oktatási intézményekkel.

Az egyesület létrehozza a saját minősítési rendszerét, melynek neve: Biztonságos Szórakozóhely. A minősítésnek való megfelelést félévente ellenőrzik az együttműködő hatóságok.

Az egyesület állandó hatósági partnerei, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem. A későbbiekben pártolóinknak – segítőinknek várjuk még az ÁNTSZ-t és a Mentőket, valamint minden olyan szervezetet és/vagy magánszemélyt, akik azonosulni tudnak az egyesület céljaival és hajlandóak tevékenyen is részt venni a működésében.

Az egyesület elvárása tagsága iránt (vonatkozik ez a szórakozóhelyekre, klubokra, intézményekre), hogy a zenei programokon kívül havonta min. 1 alkalommal szervezzen nem zenei programot is, mely a kulturális élet egyéb területét mutatja be: tánc, ismeretterjesztő vagy színházi előadás, sport, stb.

Az egyesületi tagság induló díja tagonként havi 5.000,- Ft. Ennek emeléséről -  csökkentéséről a mindenkori taggyűlés dönthet.

Az egyesület gazdasági tevékenységet nem végez, a tagdíjakból és egyéb támogatásokból befolyó összeget kivétel nélkül céljai elérésére és/vagy az ehhez szükséges partnerei támogatására fordítja.

Az egyesület taggyűlése terv szerint 3 havonta ül össze.

„BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELY” minősítés feltételrendszere:

 • Együttműködés a hatóságok által lefolytatott eljárások során, munkájuk segítése, folyamatosan kapcsolattartás.
 • Házirend alkalmazása összhangban a hatályos jogszabályokkal (23/2011. (III.8.) Korm. rendelet). A házirend közzététele a helyszínen és online.
 • Az értékesített étel- és italáru származásának, összetevőinek 100%-os követhetősége.
 • Fémdetektor alkalmazása a beléptetésnél.
 • A rendezvény ideje alatt 100 vendégenként min. 1 fő biztonsági őr alkalmazása.
 • Minimum négyzónás, interneteléréssel rendelkező kamerarendszer üzemeltetése.
 • Megkülönböztető jelzés használata (karszalag, jegy) a 18 év alatti vendégeknél.
 • A befogadóképességtől függetlenül olyan beléptető rendszer alkalmazása, amely bármely pillanatban alkalmas a létesítményben tartózkodó létszám pontos megjelenítésére.
 • Valamennyi szabadba nyíló, menekülés szempontjából figyelembe vehető ajtó a menekülés irányába nyíljon és pánikzárral legyen felszerelve.
 • A menekülésre figyelembe vehető kijáratok felett mindenhol saját akkumulátorral rendelkező, világító kivitelű biztonsági jelzés legyen.
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat követelményei szerint meghatározott tűzoltó készülék darabszám felett, a szabadba vezető kijáratok mellett kerüljön elhelyezésre egy-egy tűzoltó készülék.
 • A teljes személyzet részesüljön félévente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban és a tűzriadó terv gyakorlása is féléves időközönként történjen meg.
 • Évente egy, drogprevencióval kapcsolatos esemény megtartása.

A minősítést félévente végzi a Székesfehérvári Rendőrkapitányság, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a hivatalból elrendelt hatósági ellenőrzéseken felül. A minősítési időszakok: a klubszezon eleje és közepe (szeptember és március).

A fenti pontok teljesülése esetén az adott szórakozóhely viselheti a „Biztonságos Szórakozóhely” minősítést és az ezt jelképező egyedi emblémát, melynek meglétét vagy hiányát az egyesület sajtónyilvánosan kezeli, és mindenhol népszerűsíti azt.